โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


โอกาสเติบโตจากหุ้นอนาคตไกลทั่วโลก  
หลากหลายธีมการลงทุนเด็ด ที่สร้างการเติบโตไปกับเทรนด์โลก

ลงทุนอย่างมั่นใจกับ 3 กองทุนต่างประเทศที่คัดมาแล้วว่าเด่น ด้วยธีมการลงทุนในหุ้นอนาคตไกล  โอกาสเติบโตสูงไปกับเทรนด์โลก พิสูจน์ผลงานการบริหารของกองทุนหลักติดดาว: KFCLIMA-A / KFGBRAND / KFGG-A

จุดเด่นกองทุน

 • เข้าถึงโอกาสการเติบโตระยะยาวผ่านการลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่แข็งแกร่งของกองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Tech   Fund
 • กระจายลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อครอบคลุมทุกโอกาสเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น พลังงานทดแทน เทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การบริหารจัดการน้ำ การเกษตรยุคใหม่ที่ทนทานต่อสภาพอากาศ หรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น เครื่องฟอกอากาศ การป้องกัน/รักษาโรคภูมิแพ้
ที่มา: DWS Investment GmbH ณ ม.ค. 2564

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Tech

 • ลงทุนเชิงรุกเพื่อเฟ้นหาบริษัทที่ “เก่ง” ในการช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หรืออาศัยความได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ “ดี” ในด้านการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG
ที่มา: DWS Investment GmbH ณ ม.ค. 2564
 • ทลายกรอบความเชื่อที่ว่า “การลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมต้องแลกกับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี” ด้วยการเข้าถึงโอกาสเติบโตในระยะยาวที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งเป้าหมายด้านผลตอบแทนและการพัฒนาสภาพภูมิอากาศให้ดียิ่งขึ้น พิสูจน์ด้วยผลการดำเนินงานกองทุนที่โดดเด่น
ที่มา: DWS International GmbH โดยเป็นข้อมูลรายเดือน ณ 30 ก.ย. 2564 | การคำนวณผลการดำเนินงานอ้างอิงจากผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักตามช่วงเวลา (time-weighted return) และไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย และค่าธรรมเนียมเฉพาะนักลงทุนรายบุคคล เช่น ค่านายหน้า โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนในภาพรวม | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ AIMC |  ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของ share class ที่เก่าที่สุด มีสกุลเงินหลักเป็น EUR ในขณะที่กองทุน KFCLIMA-A จะลงทุนใน share class TFC USD ซึ่งมีสกุลเงินหลักเป็น USD 
 
นโยบาย/ความเสี่ยงกองทุน
 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ  DWS Invest ESG Climate Tech  Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV 
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ข้อมูลกองทุน คลิกที่นี่
 

จุดเด่นกองทุน

 • เน้นลงทุนในบริษัทเจ้าของแบรนด์ที่ติดตลาด ยากที่จะเลียนแบบ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ไอที ที่มีผู้ซื้อผู้ใช้ทั่วโลกแม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว
 • ลงทุนในกองทุนหลักที่มีประวัติการจัดตั้งมายาวนานอย่าง Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund  ซึ่งได้ Morningstar 5 ดาว* และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น พิสูจน์ถึงความสามารถในการจัดการกองทุนจากประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ (*ที่มา: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ณ 31 ต.ค. 64 โดยการจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด)
ที่มา: Morgan Stanley Investment Management ณ 31 ต.ค. 64 | กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายไตรมาส

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund  

 • พอร์ตการลงทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงทั่วโลก มีความทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ผ่านการคัดสรรหุ้นรายตัวที่มีคุณภาพ โดยอาศัยจุดแข็งจากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และมี Brand Loyalty ทำให้ลูกค้ามีแนวโน้มจะซื้อสินค้านั้นซ้ำๆ จนราคาไม่ใช่ประเด็นหลักในการเลือกซื้อ ทำให้บริษัทมีโอกาสขายสินค้าได้ในราคาที่มีกำไรสูง    (ที่มา: Morgan Stanley Investment Management)
 • ให้น้ำหนักการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีความสม่ำเสมอของผลตอบแทนและอำนาจการตั้งราคา
ที่มา: Morgan Stanley Investment Management ณ มิ.ย. 64 | กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นรายไตรมาส

ที่มา: Morgan Stanley Investment Management ณ 31 ธ.ค. 63 | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund คลาส I ซึ่งเป็นคลาสที่จัดตั้งมายาวนานที่สุด โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 43 ในขณะที่กองทุน KFGBRAND จะลงทุนในคลาส Z ซึ่งจัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 มิ.ย. 51 | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD  | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ AIMC 

นโยบาย/ความเสี่ยงกองทุน

 • ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV
 • ระดับความเสี่ยง: 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 ข้อมูลกองทุน คลิก: KFGBRAND-A | KFGBRAND-D
 

จุดเด่นกองทุน

 พอร์ตการลงทุนที่คัดเฉพาะหุ้นเติบโตแห่งทศวรรษจากทั่วโลกจากการวิเคราะห์พื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัว บนมุมมองการลงทุนระยะยาว ตามสไตล์ของ Baillie Gifford ผู้บริหารกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar* (*ที่มา: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 โดยการจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของ AIMC แต่อย่างใด)
ที่มา: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund   

 • มีมุมมองการลงทุนที่ต่างจากตลาด ทำให้กองทุนหลักใช้กลยุทธ์ที่ต่างออกไป: กองทุนเน้นลงทุนระยะยาว ไม่เน้นการซื้อขายตามตลาด โดยปัจจุบันถือการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์เฉลี่ย 10 ปี อีกทั้งยังเปิดกว้างในการหาโอกาสการลงทุนที่มีอยู่ทั่วโลกบนทัศนคติเชิงบวก จึงช่วยให้กองทุนสามารถคว้าโอกาสเติบโตที่คนอื่นอาจมองไม่เห็น 
 • ลงทุนเพียงไม่กี่หลักทรัพย์ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและจะเป็นตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนของตลาดในระยะยาว ผ่านการเฟ้นหาบริษัทที่โดดเด่นจากตลาด ด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพเติบโต เพื่อเป็นตัวสร้างผลตอบแทนในทศวรรษข้างหน้า
 • เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตสูงชั้นนำของโลกรวมไว้ในพอร์ตลงทุนเดียว ตัวอย่างเช่น
ที่มา: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 
 • พอร์ตการลงทุนที่เติบโต สร้างผลตอบแทนที่แตกต่าง พิสูจน์ด้วยผลการดำเนินงาน (รายปีปฏิทิน) ที่โดดเด่น
ที่มา: Baillie Gifford ณ 30 ก.ย. 64 | ผลตอบแทนในรูปสกุลเงินดอลลาร์หลังหักค่าธรรมเนียม | ดัชนีชี้วัด คือ MSCI ACWI Index | วันจัดตั้งกองทุน 10 ส.ค. 59 | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ AIMC

นโยบาย/ความเสี่ยงกองทุน

 • ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  >  80% ของ NAV 
 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน  
ข้อมูลกองทุน คลิกที่นี่ 

คำเตือน
 
 • KFCLIMA-A และ KFGBRAND มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไร/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี