โปรโมชั่น


ช้อปกองทุนแบรนด์ดังระดับโลก KF-GBRAND ดัวยบัตรเครดิตกรุงศรี
พิเศษ! ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนง่ายๆ ผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 2 เม.ย. -31 ก.ค. 61 เท่านั้น*

ลงทุนในแบรนด์ดังที่มีฐานลูกค้าทั่วโลก ผ่านกองทุน KF-GBRAND ของ บลจ.กรุงศรี เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากยอดขายที่แข็งแกร่ง

พิเศษ! ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนง่ายๆ ผ่านบัตรเครดิต
ตั้งแต่ 2 เม.ย. -31 ก.ค. 61 เท่านั้น*


รายละเอียดกองทุน KF-GBRAND ที่ร่วมรายการ
 

กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)

 • เน้นลงทุนในบริษัทเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงและมีฐานลูกค้าทั่วโลก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากยอดขายที่แข็งแกร่ง ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยี บันเทิง เช่น Unilever L’Oreal Microsoft Visa 21st Century Fox

 • ลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี   >80% ของ NAV ซึ่งเป็นกองทุนที่มีประวัติการจัดตั้งมายาวนานกว่า 15 ปี 

 • กองทุนหลักบริหารโดย Morgan Stanley Investment Management ผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่อยู่ในอุตสาหกรรมมานานกว่า 40 ปี และมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 4.8 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ที่มา: Morgan Stanley ณ 31 ธ.ค. 60)

 • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง   ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 • ลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท


*เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต / คำเตือน
 
 1. ผู้ลงทุนสามารถใช้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า, เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน KF-GBRAND ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 31 กรกฏาคม 2561 เท่านั้น
 2. ผู้ลงทุนสามารถทำรายการซื้อกองทุน KF-GBRAND ด้วยบัตรเครดิตได้ที่สาขาธนาคารกรุงศรี บลจ. กรุงศรี KOL KMA และ @ccess Online Service ในมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป 
 3. ไม่สามารถสมัครแผนการลงทุนแบบประจำ(Regular Saving Plan) ในกองทุน KF-GBRAND ด้วยการเลือกหักบัญชีบัตรเครดิตได้ 
 4. การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต
 5. เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการซื้อด้วยบัตรเครดิตโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
 
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ จึงอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนหลักได้ลงทุน


KF-GBRANDย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี