กรุงศรีเปิดตัวกองทุน KFYENJAI-A ลงทุนเย็นใจไม่เสี่ยงสูง

23 มิถุนายน 2565

บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุน KFYENJAI-A เน้นลงทุนเย็นใจไม่เสี่ยงสูง 
เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มิถุนายนนี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท


นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ล่าสุด บลจ.กรุงศรี เปิดขายกองทุน KFYENJAI-A ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่เหมาะกับสภาวะการลงทุนปัจจุบันที่ตลาดได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากเงินเฟ้อสูงและนโยบายการเงินของหลายประเทศ ขณะที่ตราสารหนี้ระยะสั้นให้ผลตอบแทนน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาและสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นก็จะมีความผันผวนสูง สำหรับผู้ที่ไม่อยากเสี่ยงสูงแต่ต้องการมองหาโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น กองทุน KFYENJAI-A สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว เพราะกองทุนจะมุ่งควบคุมความผันผวนไปพร้อมกับการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ระยะสั้น โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนหลักถึง 90% เพื่อสร้างความมั่นคง และยังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มและจำกัดความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไปจากการลงทุนในหุ้นไทย และ REITs ไทย โดยคาดการณ์สัดส่วนการลงทุนอย่างละ 5%”

ด้านกลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้จะเน้นลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.กรุงศรี ควบคู่ไปกับการลงทุนตรงในตราสารภาครัฐภาคเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุน โดยกองทุนตราสารหนี้ที่คาดว่าจะลงทุน ได้แก่ กองทุน KFSMART ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น และกองทุน KFAFIX-A เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางที่มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนทั้งด้านอายุและประเภทตราสารที่ลงทุน”

“สำหรับพอร์ตตราสารหนี้ในช่วงเริ่มต้นคาดการณ์ว่าจะมีการลงทุนในกองทุน KFSMART ในสัดส่วน 70% กองทุน KFAFIX-A 20% และลงทุนตรง 10% ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา ในส่วนของหุ้นจะลงทุนในหุ้นดัชนี SET 50 และในส่วนของREITs จะลงทุนREITs ที่ราคาไม่แพงมีอัตราเงินปันผลที่น่าสนใจ มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม” นางสุภาพร กล่าว

ข้อมูลกองทุน คลิก KFYENJAI-A

สอบถามข้อมูลหรือขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานของ บลจ.กรุงศรี
โทร. 02-657-5757 หรือ ธนาคารกรุงศรี ทุกสาขา 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
……………………………………………………………………………………………………………………..
*** หมายเหตุ ***
กองทุน KFYENJAI-A มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้
1. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2. หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. หน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง และป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี