กรุงศรีเปิดตัวบริการ SAM ระบบจัดพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ

8 มิถุนายน 2565

นางสุภาพร  ลีนะบรรจง  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “บลจ.กรุงศรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวบริการใหม่ชื่อว่า SAM ย่อมาจาก Smart Allocation Model  เป็นบริการจัดพอร์ตการลงทุนด้วยระบบอัตโนมัติบน @ccess Mobile App เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถมีพอร์ตการลงทุนที่ตรงความต้องการได้ โดยไม่ต้องหาข้อมูลมาจัดพอร์ตหรือปรับพอร์ตเอง และไม่ต้องรอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่  โดยระบบของ SAM จะวิเคราะห์ความต้องการและผลตอบแทนเป้าหมายของผู้ลงทุนแต่ละราย แล้วแนะนำพอร์ตการลงทุนที่คัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมที่สุดและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บนความเสี่ยงที่ต่ำสุด โดยคัดสรรจากพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่มากกว่า 70 พอร์ตในระบบ และเมื่อนักลงทุนได้ลงทุนไปแล้ว ระบบก็จะติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการแจ้งเตือนให้มีการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการรักษาสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกด้วย”

“สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ SAM สามารถดาวน์โหลด @ccess Mobile App มาทดลองวางแผนการลงทุนได้โดยยังไม่ต้องเปิดบัญชีหรือลงทุนจริง เมื่อตัดสินใจจะลงทุนกับ SAM ก็สามารถเปิดบัญชีกองทุนผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลยโดยไม่ต้องส่งเอกสาร ลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทก็มีพอร์ตการลงทุนที่จัดสรรแบบมืออาชีพได้ นอกจากนี้ การทำรายการสับเปลี่ยนเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามพอร์ตการลงทุนที่ระบบแนะนำจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุนอีกด้วย” นางสุภาพร กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมของ SAM คลิกที่นี่
 
สอบถามข้อมูลหรือขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  
โทร 02-657-5757 หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี