แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ และระบบทำธุรกรรมกองทุนชั่วคราว

17 กรกฎาคม 2563
บลจ.กรุงศรี ขอแจ้งให้ทราบว่า www.krungsriasset.com และระบบทำธุรกรรมกองทุน ได้แก่ @ccess Online และ @ccess Mobile จะมีการปิดระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระหว่างวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 63 เวลา 23.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 63 เวลา 02.00 น.  
 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี