บลจ.กรุงศรี เปิดให้บริการ access PL@CE

30 มิถุนายน 2563

บลจ.กรุงศรี จำกัด เปิด access PL@CE ชั้น 1 โซนเอ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เพื่อให้บริการด้านธุรกรรมกองทุน ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. โดยมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ access PL@CE ดังนี้
 

1. วัดอุณหภูมิทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการ 
2. โปรดสวมหน้ากาก ตลอดระยะเวลาเข้าใช้บริการ
3. Scan QR code เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ 
4. ล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ หน้าประตูเข้า - ออก
5. พนักงานสวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ขณะปฏิบัติงาน
6. โปรดยืนหรือนั่งห่างกัน 1 - 2 เมตร ตามหลักการ Social Distancing
7. เช็ดฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี