แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ และระบบทำธุรกรรมกองทุนชั่วคราว

6 กันยายน 2562
บลจ.กรุงศรี ขอแจ้งให้ทราบว่า www.krungsriasset.com และระบบทำธุรกรรมกองทุน ได้แก่ @ccess Online และ @ccess Mobile จะมีการปิดระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระหว่างวันเสาร์ที่ 7 ก.ย. 62 เวลา 22.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 62 เวลา 05.00 น.  

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี