แจ้งปิดปรับปรุงระบบ @ccess Online และ @ccess Mobile ชั่วคราว

20 มิถุนายน 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี ขอเรียนให้ทราบว่า ระบบทำธุรกรรมกองทุน @ccess Online และ @ccess Mobile 
จะมีการปิดระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน  ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 62 เวลา 21.00 น.- วันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 62 เวลา 06.00 น. 
 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี