บลจ.กรุงศรีร่วมลงนามความร่วมมือ

26 กันยายน 2561

น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด และ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี  ได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  อันเป็นการบูรณาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน


สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี