บลจ.กรุงศรีร่วมโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน

26 กันยายน 2561

น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  รับมอบโล่ห์จากคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะผู้ให้บริการในโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน และประกาศความพร้อมในการให้บริการออกแบบการลงทุนที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายทางการเงิน


สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี