บลจ. กรุงศรี จัดสัมมนาเปิดตัว KF-GTECH กองทุนใหม่ เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมทั่วโลกที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

6 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน จัดงานสัมมนา “Navigating the World’s Fastest Growing Industry” เปิดตัว “กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)” ซึ่งเน้นลงทุนให้หุ้นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ มีนวัตกรรมที่โดดเด่นและศักยภาพเติบโตสูงจากทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนผ่านกองทุนหลัก T.Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund ผู้จัดการกองทุนชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยทีมผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์กว่า 16 ปีในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เสริมด้วยทีมนักวิเคราะห์กว่า 22 คนทั่วโลก 

ทั้งนี้ บลจ.กรุงศรีได้เชิญ Mr. Gerald Goh, Head of Intermediaries, S.E Asia จากกองทุน T.Rowe Price พร้อมด้วยคุณเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ. กรุงศรี มาร่วมให้ข้อมูลถึงทิศทางการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี โอกาสของการเติบโตในอนาคต ตลอดจนความน่าสนใจของกองทุนหลัก T.Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund โดยงานสัมมนาจัดขึ้น ณ Access Place บลจ.กรุงศรี อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา 
คุณเกียรติศักดิ์ กล่าวว่าท่ามกลางภาวะทางเศรษฐกิจโลกที่กำลังเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยในรอบหลายปีที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องแซงหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมานั้น หุ้นห้าอันดับแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกล้วนเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีทั้งสิ้น ได้แก่ Apple, Google, Microsoft, Amazon และ Facebook ทั้งนี้ การเติบโตของธุรกิจด้านเทคโนโลยีในขณะนี้เป็นการเติบโตบนพื้นฐานที่เหมาะสมโดย มีค่า P/E ของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 17 เท่า แตกต่างจากช่วง dotcom bubble  ซึ่งมี P/E สูงถึง 50 เท่า โดยปัจจัยการเติบโตมาจากนวัตกรรมใหม่ๆ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก รวมทั้งมีผู้ใช้นวัตกรรมในทุกกลุ่มอายุเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา หุ้นกลุ่มนี้จึงมีความน่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุน 
ด้านนาย Goh ตัวแทนผู้บริหารจากกองทุน T.Rowe Price อธิบายว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตของกองทุน T.Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund นั้น จะพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ บริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น Google, Netflix, Priceline บริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เช่นธุรกิจ cloud computing อย่าง Amazon, Alibaba และบริษัทที่สามารถพลิกโฉมอุตสาหกรรมได้ในอนาคตเช่น Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพิจารณาบริษัทที่มีผลตอบแทนโดดเด่นเหนือคู่แข่ง อยู่ในธุรกิจที่ผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ยาก และสามารถเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจได้ในอนาคต โดยกองทุนจะเน้นคัดเลือกหุ้นของบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพการเติบโตสูงจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ปัจจุบันกองทุนมีหุ้นระดับ super stock ทั้งหมด 39 บริษัทอยู่ในพอร์ตการลงทุน โดย 31% ของพอร์ตเป็นหุ้นในบริษัทที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา 
ปัจจุบัน กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในสามกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่บริษัทในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ เช่น Salesforce.com บริษัทที่พัฒนา software สำหรับการบริหารจัดการความสัมพันธ์เกี่ยวกับลูกค้า (CRM) ซึ่งเป็นบริษัทที่กองทุนมีการลงทุนสูงที่สุดถึง 9.7% ของพอร์ต บริษัทกลุ่มธุรกิจอินเตอร์เนต และบริษัทในธุรกิจ semiconductors เช่นบริษัท ASML Holding ของเนเธอร์แลนด์และให้น้ำหนักน้อยลงสำหรับหุ้นในกลุ่มบริษัทที่เป็นฮาร์ดแวร์ และธุรกิจบริการด้าน IT ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ทั้งนี้ T.Rowe Price มีการบริหารกองทุนแบบเชิงรุกเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว  โดยกองทุนจะมีทีมนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่แต่ละประเทศทั่วโลกที่มีโอกาสได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าไปลงทุน ทำให้สามารถเห็นแนวโน้มของธุรกิจ และวิเคราะห์ทั้งภาพรวมของอุตสาหกรรมและพื้นฐานหุ้นแต่ละตัวได้เป็นอย่างดี จึงสามารถจับจังหวะการลงทุนในราคาที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 15 มิ.ย.ปี 2558 เป็นต้นมาจนถึงธันวาคม 2559 กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่น่าพอใจ แม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้นๆ ในช่วงที่ธุรกิจเทคโนโลยีปรับตัวลดลงอย่างหนักในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 แต่กองทุนได้เข้าซื้อหุ้นอย่าง Alibaba ที่ราคาลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมา กองทุนสามารถทำผลตอบแทนพลิกกลับมาได้อย่างรวดเร็วได้เกือบ 10% ด้วยรูปแบบการบริหารกองทุนดังกล่าว เชื่อว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งได้อย่างแน่นอน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 
คุณเกียรติศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างมีความผันผวนสูงเนื่องจากอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบการบริหารแบบเชิงรุก กองทุนจึงสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ตลอดเวลาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ทั้งนี้กองทุน KF-GTECH เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว

คำเตือน
1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund  ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้าน
2. เทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนหลักได้ลงทุน
3. กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม  ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
4. กองทุนอาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมฯ โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงฯ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับ  ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทำให้กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป  จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาฯ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
6. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการ7. ดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต 
7. บริษัทจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH) แต่ไม่ได้รับผิดชอบในการบริหารกองทุนและไม่ได้รับประกันราคาหน่วยลงทุนของกองทุน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
โทรศัพท์ 0 2657 5757 l โทรสาร 0 2657 5777    
E-mail:  krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website:  www.krungsriasset.com
 
 
 
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี