บลจ.กรุงศรี จัดงานสัมมนาหัวข้อ "High Quality Investments amidst the World of Instability"

8 สิงหาคม 2559
นายแดน ฮาร์โซโน่ ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการจัดงานสัมมนาหัวข้อ "High Quality Investments amidst the World of Instability" โดย บลจ.กรุงศรี ได้เชิญ Ms. Laura Bottega Managing Director, Portfolio Specialist จาก Morgan Stanley Investment Management หนึ่งในทีมผู้บริหารคนสำคัญของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund 
พร้อมกับนางสาวฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ. กรุงศรี มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงที่ใช้ “แบรนด์” มาเป็นตัวช่วยสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน พร้อมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารกองทุน หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง หลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุน ตลอดจนประวัติผลการดำเนินงานของกองทุน โดยงานสัมมนาจัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา  
Picture1.jpg
 
Picture2-(1).jpg
นายแดน ฮาร์โซโน่ ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการจัดงานสัมมนาหัวข้อ "High Quality Investments amidst the World of Instability" โดย บลจ.กรุงศรี ได้เชิญ Ms. Laura Bottega Managing Director, Portfolio Specialist จาก Morgan Stanley Investment Management หนึ่งในทีมผู้บริหารคนสำคัญของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund  พร้อมกับนางสาวฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ. กรุงศรี มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงที่ใช้ “แบรนด์” มาเป็นตัวช่วยสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน พร้อมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารกองทุน หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง หลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุน ตลอดจนประวัติผลการดำเนินงานของกองทุน โดยงานสัมมนาจัดขึ้นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา  
Picture3.jpg
คุณฉัตรแก้ว เกราะทองจาก บลจ. กรุงศรี กล่าวว่า “จากสภาวะการลงทุนของตลาดการเงินการลงทุนทั่วโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ  ส่งผลให้การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น  บริษัทจึงได้มองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงทั่วโลก จึงเป็นที่มาของกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND) ที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) MS INVF - Global Brands Fund ที่มีประวัติการจัดตั้งมายาวนานกว่า 15 ปี และสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ถึง 14 ปีปฏิทินนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยปีที่ผลการดำเนินงานของกองทุนติดลบนั้นอยู่ในช่วง  2008 ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนก็ยังมีผลการดำเนินงานที่ติดลบน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถพลิกฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากหุ้นเหล่านี้มีความยืดหยุ่นสูงโดยธรรมชาติ สามารถทำกำไรได้ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ”
แหล่งข้อมูล: Morgan Stanley Investment Management ณ 30 เม.ย. 59. | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
Picture4.jpg
Ms. Laura Bottega ตัวแทนทีมบริหารกองทุน MS INVF - Global Brands Fund กล่าวว่าว่า “กองทุนจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงทั่วโลกโดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีความทนทานต่อวัฎจักรเศรษฐกิจ  มีศักยภาพในการเติบโต รวมทั้งมีฐานลูกค้าและแหล่งรายได้กระจายอยู่ทั่วโลกทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีศักยภาพ รวมทั้งมีการลงทุนในสินค้าหลากหลายประเภท การลงทุนในรูปแบบนี้จะช่วยกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีหากเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคใดประสบสภาวะชะงักงันขึ้นมา นอกจากนี้ เรายังเฟ้นเลือกบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีคู่แข่งน้อยราย มีความได้เปรียบทางการจากการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ลอกเลียนแบบได้ยาก ส่งผลให้มีอำนาจกำหนดราคา ทำกำไรได้ในระดับสูง จึงสามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี”
Picture5.png
แหล่งข้อมูล: Factsheet, Morgan Stanley Investment Management ณ 31 มี.ค. 59 

นอกจากนี้ กองทุนหลักได้หลีกเลี่ยงการซื้อหลักทรัพย์ในราคาที่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดที่กิจการสร้างได้ โดยพอร์ตการลงทุนมีระดับราคาเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดในปี 2560 ที่ประมาณ 21 เท่า หรืออัตราผลตอบแทนจากกระแสเงินสดที่ 4.9% เทียบกับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปัจจุบันอยู่ที่ 1.5% กลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนหลักเลือกลงทุน ได้แก่ บริษัทในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารและเครื่องดื่ม  ของใช้ภายในบ้าน และของใช้ส่วนตัวหลากหลายชนิด โดยผลตอบแทนของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมีผลตอบแทนที่โดดเด่นเหนือกว่าตลาดโดยรวมในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา และมีการเติบโตของกำไรสุทธิที่สูงกว่า MSCI World  ในขณะที่ระดับ พี/อี ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  โดยหุ้นอันดับต้นๆ ที่กองทุนหลักเลือกลงทุน อาทิ Microsoft, Reckitt Benckiser, L’Oreal, Unilever, Nestle เป็นต้น ซึ่งมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพเนื่องจากมีอำนาจในการต่อรองราคา 
แหล่งข้อมูล: Morgan Stanley Investment Management ณ 30 มิ.ย. 59
 
กองทุน MS INVF - Global Brands Fund มีทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในตลาดรวมกันกว่า 150 ปี บริหารจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management ผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยาวนานกว่า 40 ปี มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 4.05 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยมี Morgan Stanley เป็นบริษัทแม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีกลุ่ม Mitsubishi UFG Financial Group เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กองทุนเปิด KF-GBRAND ที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก MS INVF - Global Brands Fund นี้ จึงนับเป็นกองทุนทางเลือกใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในช่วงตลาดขาขึ้น แต่ก็ยังสามารถรักษาระดับเงินต้นไว้ได้แม้ในช่วงที่ตลาดซบเซาลง 
แหล่งข้อมูล: Morgan Stanley Investment Management ณ 31 มี.ค. 59 MUFG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Morgan Stanley (MS) โดยถือหุ้นในสัดส่วน 22%. Morgan Stanley Investment Management ถือหุ้นโดย MS 100% | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
•  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด โทร. 0 2657 5757
•  สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
•  ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หมายเหตุ: ธนาคารกรุงศรี จากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจาหน่ายหน่วยลงทุนให้กับบลจ.กรุงศรี เท่านั้น
 
คำเตือน
1. การลงทุนมีความเสี่ยง  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
2. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่งประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน brand โดยพิจารณาจาก intangible assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น ดังนั้น กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนหลักได้ลงทุน | กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6 – เสี่ยงสูง
3. กองทุนอาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมฯ โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงฯ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทำให้กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาฯ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี