ตารางการทำรายการ

ชื่อกองทุนวันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ครบอายุ/เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนวันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป(ถ้ามี)หมายเหตุ
กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุน
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1911-ก.ย.-6112-ก.ย.-62-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 11 ก.ย. 62
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2025-ก.ย.-6130-ก.ย.-62-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 27 ก.ย. 62
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2105-ก.พ.-6213-ก.พ.-63-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 12 ก.พ. 63
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2226-ก.พ.-6205-มี.ค.-63-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 4 มี.ค. 63
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2305-มี.ค.-6212-มี.ค.-63-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 11 มี.ค. 63
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2426-มี.ค.-6202-เม.ย.-63-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 1 เม.ย. 63
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2514-พ.ค.-6214-พ.ค.-63-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 13 พ.ค. 63
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2625-มิ.ย.-6202-ก.ค.-63--
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2709-ก.ค.-6209-ก.ค.-63-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 8 ก.ค. 63
กรุงศรีตราสารหนี้ 1Y414-ส.ค.-6213-ส.ค.-63-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 11 ส.ค. 63
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล22-ก.ค.-40-n/aXD ล่าสุด 06 ส.ค. 62, 0.52 บาท/หน่วย
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล02-พ.ค.-45-n/aXD ล่าสุด 12 มี.ค. 61, 1.67 บาท/หน่วย
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล28-ส.ค.-46-n/aXD ล่าสุด 18 ก.ค. 62, 0.66 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล30-ก.ย.-46-n/aXD ล่าสุด 14 พ.ค. 62, 0.28 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล31-มี.ค.-47-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 61, 0.51 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล01-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 18 ก.พ. 62, 0.30 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล17-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 61, 0.75 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล30-พ.ย.-49-n/aXD ล่าสุด 19 เม.ย. 62, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นปันผล23-มี.ค.-50-n/aXD ล่าสุด 06 ส.ค. 62, 0.20 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/3022-มิ.ย.-50-n/aXD ล่าสุด 06 ส.ค. 62, 0.40 บาท/หน่วย
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร15-ก.ค.-52-n/aXD ล่าสุด 11 ก.ย. 61, 0.46 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล01-ส.ค.-57-n/aXD ล่าสุด 06 ก.ย. 61, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล19-ก.ย.-57-n/aXD ล่าสุด 10 ม.ค. 61, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล13-ก.พ.-58-n/aXD ล่าสุด 12 มี.ค. 61, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล27-เม.ย.-58-n/aXD ล่าสุด 10 มิ.ย. 62, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล31-มี.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 14 พ.ค. 62, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล05-ส.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 10 มิ.ย. 62, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 60, 0.40 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 60, 0.62 บาท/หน่วย
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล20-มี.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 61, 0.30 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล29-พ.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 06 ก.ค. 61, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล23-พ.ย.-61-n/a-
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล26-ม.ค.-42-n/aXD ล่าสุด 14 พ.ค. 62, 0.10 บาท/หน่วย

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น