ตารางการทำรายการ

ชื่อกองทุนวันที่จดทะเบียนกองทุนวันที่ครบอายุ/เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนวันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป(ถ้ามี)หมายเหตุ
กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุน
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3105-พ.ย.-6204-พ.ย.-63-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 3 พ.ย.63
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M38 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)28-เม.ย.-6305-พ.ย.-63-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 4 พ.ย. 63
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M39 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)26-พ.ค.-6326-พ.ย.-63-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 25 พ.ย. 63
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M40 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)02-มิ.ย.-6309-ธ.ค.-63-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 8 ธ.ค. 63
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M41 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)16-มิ.ย.-6307-ม.ค.-64-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 6 ม.ค. 64
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M42 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)08-ก.ค.-6314-ม.ค.-64-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 13 ม.ค. 64
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M43 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)15-ก.ค.-6321-ม.ค.-64-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 20 ม.ค. 64
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)04-ก.พ.-6311-ก.พ.-64-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 10 ก.พ. 2564
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)12-ก.พ.-6318-ก.พ.-64-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 17ก.พ. 2564
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)18-ก.พ.-6325-ก.พ.-64-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH อัตโนมัติในวันที่ 24 ก.พ. 2564
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M44 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)22-ก.ย.-6325-มี.ค.-64-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 24 มี.ค. 64
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M45 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)06-ต.ค.-6322-เม.ย.-64--
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล22-ก.ค.-40-n/aXD ล่าสุด 06 ส.ค. 62, 0.52 บาท/หน่วย
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล02-พ.ค.-45-n/aXD ล่าสุด 12 มี.ค. 61, 1.67 บาท/หน่วย
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล28-ส.ค.-46-n/aXD ล่าสุด 18 ก.ค. 62, 0.66 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล30-ก.ย.-46-n/aXD ล่าสุด 13 ส.ค. 63, 0.69 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล31-มี.ค.-47-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 61, 0.51 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล01-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 12 ก.พ. 63, 0.30 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล17-พ.ย.-47-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 62, 0.75 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล30-พ.ย.-49-n/aXD ล่าสุด 17 เม.ย. 63, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นปันผล23-มี.ค.-50-n/aXD ล่าสุด 13 ส.ค. 63, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/3022-มิ.ย.-50-n/aXD ล่าสุด 13 ส.ค. 63, 0.45 บาท/หน่วย
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร15-ก.ค.-52-n/aXD ล่าสุด 10 ก.ย. 63, 0.47 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล01-ส.ค.-57-n/aXD ล่าสุด 03 ก.ย. 63, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล19-ก.ย.-57-n/aXD ล่าสุด 07 ต.ค. 63, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล13-ก.พ.-58-n/aXD ล่าสุด 03 ก.ย. 63, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล27-เม.ย.-58-n/aXD ล่าสุด 03 ก.ย. 63, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล31-มี.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 13 ส.ค. 63, 0.15 บาท/หน่วย
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล05-ส.ค.-59-n/aXD ล่าสุด 03 ก.ย. 63, 0.50 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 60, 0.40 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล23-พ.ย.-59-n/aXD ล่าสุด 21 พ.ย. 60, 0.62 บาท/หน่วย
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล20-มี.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 08 พ.ย. 61, 0.30 บาท/หน่วย
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล29-พ.ค.-60-n/aXD ล่าสุด 07 ต.ค. 63, 0.25 บาท/หน่วย
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล23-พ.ย.-61-n/a-
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล01-ต.ค.-63-n/a-
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล01-ต.ค.-63-n/a-
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล26-ม.ค.-42-n/aXD ล่าสุด 14 พ.ค. 63, 0.10 บาท/หน่วย

วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น