กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.24%+0.57%+1.15%+1.15%+0.97%+1.03%+1.48%+1.81%17,488
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.29%+0.65%+1.34%+1.34%+1.19%+1.23%+1.58%+1.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.05%+0.05%+0.05%+0.04%+0.04%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.03%+0.17%+0.36%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.25%+0.59%+1.19%+1.19%+1.00%+1.10%+1.60%+1.66%1,474
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.31%+0.69%+1.39%+1.39%+1.25%+1.27%+1.60%+1.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.05%+0.05%+0.05%+0.04%+0.05%+0.08%+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.04%+0.08%+0.09%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.66%+1.79%+3.01%+3.01%+2.17%+2.05%+2.48%+2.85%7,342
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.44%+0.59%+0.46%+0.46%+0.37%+0.42%+0.45%+0.63%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.65%+1.92%+3.21%+3.21%+2.27%+2.08%+2.49%+3.27%786
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.47%+0.70%+0.56%+0.56%+0.42%+0.46%+0.47%+0.97%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.40%+5.83%+8.96%+8.96%+4.55%+3.72%+3.77%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.54%+2.17%+1.74%+1.74%+1.20%+1.27%+1.22%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.40%+0.85%+1.64%+1.64%+1.45%+1.52%+1.95%+3.45%50,447
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.31%+0.69%+1.39%+1.39%+1.25%+1.27%+1.60%+2.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.10%+0.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.04%+0.03%+0.03%+0.03%+0.04%+0.08%+0.64%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.48%+1.06%+2.00%+2.00%+1.68%N/AN/A+1.64%43,187
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.41%+0.91%+1.82%+1.82%+1.59%N/AN/A+1.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.11%+0.14%+0.12%+0.12%+0.12%N/AN/A+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.08%+0.09%+0.09%+0.09%+0.07%N/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.73%+2.24%+4.15%+4.15%+2.94%N/AN/A+2.78%33,812
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.65%+2.65%+4.62%+4.62%+3.06%N/AN/A+2.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.83%+0.76%+0.76%+0.60%N/AN/A+0.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.56%+0.93%+0.78%+0.78%+0.61%N/AN/A+0.63%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-3.26%-9.88%-3.70%-3.70%+1.14%+1.50%+8.63%+7.05%292
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.42%+10.23%+9.53%+9.53%+9.93%+11.07%+15.28%+18.93%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-3.18%-9.80%-3.71%-3.71%+1.24%+1.58%+8.58%+9.78%1,773
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.26%+10.12%+9.38%+9.38%+9.81%+10.91%+15.31%+18.56%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-5.10%-12.24%-5.86%-5.86%-0.58%+1.99%+8.27%+11.54%372
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.14%+11.44%+11.21%+11.21%+11.92%+12.98%+16.80%+19.67%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-1.59%-1.16%+6.33%+6.33%+4.18%+3.97%+8.45%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.13%+4.29%+3.87%+3.87%+3.96%+4.78%+6.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.64%+2.15%+3.81%+3.81%+2.52%+2.33%+2.67%+3.07%2,106
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.65%+1.98%+3.15%+3.15%+2.23%+1.54%+5.56%+6.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.47%+0.74%+0.62%+0.62%+0.50%+0.65%+0.66%+3.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.30%+0.50%+0.41%+0.41%+0.32%+3.04%+5.65%+8.58%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)-0.98%-0.27%+3.87%+3.87%N/AN/AN/A+2.40%4,363
เกณฑ์มาตรฐาน(9)-0.22%-0.48%+2.59%+2.59%N/AN/AN/A+2.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.04%+2.27%+1.99%+1.99%N/AN/AN/A+2.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.67%+1.68%+1.52%+1.52%N/AN/AN/A+1.68%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-2.09%-3.58%+1.40%+1.40%N/AN/AN/A-0.44%1,540
เกณฑ์มาตรฐาน(10)-0.93%-2.25%+3.02%+3.02%N/AN/AN/A-0.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.44%+4.42%+3.97%+3.97%N/AN/AN/A+4.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.30%+3.38%+3.06%+3.06%N/AN/AN/A+3.58%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-3.09%-7.22%N/AN/AN/AN/AN/A-5.10%347
เกณฑ์มาตรฐาน(11)-1.63%-4.02%N/AN/AN/AN/AN/A+0.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.99%+6.93%N/AN/AN/AN/AN/A+6.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.96%+5.14%N/AN/AN/AN/AN/A+4.77%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-3.75%-7.35%-0.23%-0.23%+2.80%+1.14%+11.25%+10.45%19,416
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.83%+10.30%+9.53%+9.53%+9.64%+10.98%+14.06%+14.69%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-3.95%-7.71%-0.64%-0.64%+2.70%+1.20%+11.27%+7.92%1,164
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.02%+10.59%+9.67%+9.67%+9.80%+11.28%+14.23%+18.07%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-5.44%-13.00%-6.44%-6.44%-1.42%+0.98%+6.87%+10.24%2,281
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+11.57%+11.09%+11.09%+11.76%+12.97%+16.79%+22.83%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-5.56%-13.10%-6.50%-6.50%-1.45%+0.92%+7.02%+6.00%1,929
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.39%+11.67%+11.16%+11.16%+11.80%+12.99%+16.77%+19.87%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-4.70%-11.89%-7.21%-7.21%+2.42%+4.95%+9.78%+7.37%490
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.63%+14.32%+12.85%+12.85%+12.86%+14.09%+16.92%+19.76%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-3.37%-8.72%-1.93%-1.93%+6.25%+5.99%+10.13%+9.59%2,207
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.00%+13.04%+11.77%+11.77%+12.12%+13.82%+18.01%+21.61%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-4.68%-11.62%-6.98%-6.98%+2.65%+5.16%+9.62%+7.53%1,646
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.64%+14.16%+12.70%+12.70%+12.82%+14.10%+16.92%+20.19%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-5.35%-12.70%-6.16%-6.16%N/AN/AN/A-15.21%16
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+11.42%+10.98%+10.98%N/AN/AN/A+12.67%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-5.35%-12.70%-6.24%-6.24%-1.31%+1.20%+7.41%+8.76%615
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+11.42%+10.99%+10.99%+11.69%+12.89%+16.60%+19.87%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-2.06%-7.68%+3.43%+3.43%+5.92%+4.07%+10.31%+7.79%2,411
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.52%+12.01%+10.64%+10.64%+10.77%+13.36%+16.95%+21.13%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-9.20%-15.89%-7.89%-7.89%-5.34%N/AN/A+2.20%385
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.00%+12.24%+11.94%+11.94%+12.54%N/AN/A+13.51%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-5.04%-12.02%-6.47%-6.47%N/AN/AN/A-3.92%1,720
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.87%+11.26%+10.75%+10.75%N/AN/AN/A+11.24%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-5.04%-12.02%-6.47%-6.47%N/AN/AN/A-11.30%402
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.87%+11.26%+10.75%+10.75%N/AN/AN/A+11.93%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-4.62%-7.98%+1.05%+1.05%N/AN/AN/A-2.07%104
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.10%+11.58%+10.86%+10.86%N/AN/AN/A+11.82%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-3.04%-7.52%+4.29%+4.29%+3.99%+4.33%+11.81%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.16%+10.44%+9.40%+9.40%+9.58%+11.55%+15.03%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-1.56%-6.07%+5.32%+5.32%+6.65%+4.55%+11.14%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.43%+11.85%+10.56%+10.56%+10.83%+13.30%+16.67%N/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-0.53%+4.02%+7.51%+7.51%+1.44%+1.47%+0.64%+1.58%496
LBMA Gold Price PM+0.19%+5.30%+9.42%+9.42%+3.50%+2.79%+2.29%+3.03%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.42%+14.71%+12.71%+12.71%+10.18%+11.31%+14.57%+14.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.17%+12.58%+11.06%+11.06%+9.92%+12.22%+14.95%+15.26%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+0.89%+5.42%+14.23%+14.23%+6.18%+3.02%N/A-1.57%405
LBMA Gold Price PM - Hedging FX (THB)+1.93%+7.41%+17.91%+17.91%+9.06%+4.86%N/A+0.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.81%+14.89%+13.41%+13.41%+11.08%+12.18%N/A+13.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.84%+11.76%+11.09%+11.09%+10.36%+11.81%N/A+12.11%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+12.37%+4.99%+18.41%+18.41%-4.75%-10.46%-11.48%-10.27%258
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+13.26%+4.59%+18.43%+18.43%-2.25%-8.70%-9.21%-7.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+22.46%+29.84%+27.73%+27.73%+25.32%+31.01%+27.52%+27.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.68%+33.55%+30.29%+30.29%+27.59%+33.46%+29.17%+29.22%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-0.35%+1.47%+6.52%+6.52%+1.89%+1.94%N/A+2.72%438
Bloomberg Barclays US Aggregate Index - Hedging FX (THB)+0.27%+2.52%+9.01%+9.01%+3.68%+3.58%N/A+4.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.20%+4.29%+3.68%+3.68%+3.08%+3.16%N/A+3.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.99%+3.41%+2.94%+2.94%+2.88%+2.95%N/A+2.70%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+5.39%+3.61%+12.79%+12.79%+4.22%+0.76%N/A-1.42%66
JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index (unhedged)+4.91%+4.09%+12.96%+12.96%+6.26%+2.84%N/A+0.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.26%+5.75%+6.21%+6.21%+7.48%+9.00%N/A+8.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.82%+7.27%+7.47%+7.47%+8.58%+9.27%N/A+8.87%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.90%+1.53%+6.76%+6.76%+3.31%N/AN/A+3.39%1,514
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.27%+2.52%+9.01%+9.01%+3.68%N/AN/A+2.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.36%+1.68%+1.60%+1.60%+1.60%N/AN/A+1.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.91%+3.39%+2.92%+2.92%+2.88%N/AN/A+3.17%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.90%+1.53%+6.76%+6.76%+3.26%N/AN/A+3.36%13,078
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD+0.27%+2.52%+9.01%+9.01%+3.68%N/AN/A+2.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.35%+1.68%+1.59%+1.59%+1.60%N/AN/A+1.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.91%+3.39%+2.92%+2.92%+2.88%N/AN/A+3.17%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+15.35%+21.17%+29.32%+29.32%+5.58%+5.26%+4.81%+3.40%173
MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net)+7.83%+6.18%+11.40%+11.40%+4.86%+5.37%+5.32%+3.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.87%+12.68%+14.61%+14.61%+14.37%+14.12%+14.00%+15.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.14%+10.36%+10.69%+10.69%+10.71%+12.64%+13.87%+18.81%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+1.85%+3.24%+12.07%+12.07%+1.84%+3.90%N/A+3.75%2,327
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+2.09%+3.57%+9.91%+9.91%+2.24%+5.19%N/A+5.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.37%+2.54%+2.68%+2.68%+3.94%+5.52%N/A+5.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.27%+5.21%+5.54%+5.54%+5.27%+6.00%N/A+6.05%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A)0.00%-0.09%+9.83%+9.83%N/AN/AN/A+2.13%1,792
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+0.08%-1.36%+8.24%+8.24%N/AN/AN/A+0.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.83%+4.07%+3.84%+3.84%N/AN/AN/A+4.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.30%+4.81%+6.14%+6.14%N/AN/AN/A+6.25%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R)0.00%-0.09%+9.83%+9.83%+4.23%N/AN/A+3.41%2,838
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged)+0.08%-1.36%+8.24%+8.24%+5.20%N/AN/A+3.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.83%+4.07%+3.84%+3.84%+4.13%N/AN/A+5.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.30%+4.81%+6.14%+6.14%+5.97%N/AN/A+6.40%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+1.82%+3.17%+11.97%+11.97%+1.83%N/AN/A+2.50%2,156
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD + 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD +25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD+2.09%+3.57%+9.91%+9.91%+2.24%N/AN/A+3.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.36%+2.53%+2.65%+2.65%+3.92%N/AN/A+4.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.27%+5.21%+5.54%+5.54%+5.27%N/AN/A+5.71%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFMINCOM-A)+2.20%+2.49%+11.03%+11.03%N/AN/AN/A+3.25%172
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.24%+2.55%+2.77%+2.77%N/AN/AN/A+3.32%
กรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFMINCOM-R)+2.20%+2.49%+11.03%+11.03%N/AN/AN/A+3.59%679
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.24%+2.55%+2.77%+2.77%N/AN/AN/A+3.11%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+7.89%+6.71%+13.22%+13.22%+0.67%+2.49%+3.57%+0.98%52
60% MSCI World NETR USD + 40% Dividend Yield (MSCI World)+2.68%+2.64%+6.56%+6.56%+0.90%+2.88%+4.21%+2.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.72%+9.83%+9.91%+9.91%+9.49%+10.37%+11.01%+13.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.02%+7.19%+7.09%+7.09%+6.81%+7.57%+8.58%+10.71%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+9.67%+6.58%+18.19%+18.19%+10.26%+7.61%+0.43%-3.43%95
MSCI BRIC Net TR(12)+12.01%+1.95%+2.78%+2.78%+4.11%+2.97%+1.02%-0.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.27%+13.96%+14.09%+14.09%+14.97%+16.48%+17.58%+24.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.05%+13.69%+14.65%+14.65%+15.24%+17.10%+19.80%+24.58%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+8.63%+1.92%+6.08%+6.08%+0.14%-2.03%N/A-0.22%624
Hang Seng China Enterprise+8.47%+1.05%+3.95%+3.95%-0.17%-2.96%N/A-1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.54%+13.91%+14.90%+14.90%+16.40%+19.75%N/A+21.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.74%+15.46%+16.20%+16.20%+17.72%+20.92%N/A+22.36%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+8.32%+3.85%+12.61%+12.61%+4.61%+1.92%N/A-2.17%184
MSCI EM Latin America Index+7.25%+0.28%+4.59%+4.59%+1.45%-0.44%N/A-3.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.62%+17.73%+18.57%+18.57%+19.38%+20.93%N/A+20.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.88%+18.54%+18.54%+18.54%+19.32%+22.25%N/A+21.91%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+5.87%+5.52%+14.12%+14.12%+2.44%+4.91%N/A+8.43%144
ดัชนี MSCI North America (บาท)(13)+6.83%+8.33%+22.17%+22.17%+8.60%+9.40%N/A+13.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.35%+12.96%+13.47%+13.47%+13.64%+14.10%N/A+13.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.65%+12.40%+12.50%+12.50%+12.81%+13.61%N/A+13.13%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+5.11%+0.98%+8.80%+8.80%+1.33%+0.49%N/A+1.35%94
MSCI Emerging Market TR Net+9.76%+3.85%+7.35%+7.35%+2.85%+1.37%N/A+1.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.35%+10.22%+10.34%+10.34%+10.59%+11.62%N/A+11.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.20%+11.56%+11.71%+11.71%+12.00%+13.55%N/A+12.97%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+12.67%+7.95%+23.05%+23.05%+5.42%+4.75%N/A+6.06%248
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return+6.85%+5.76%+19.73%+19.73%+5.53%+4.61%N/A+6.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.43%+13.41%+13.37%+13.37%+12.70%+14.23%N/A+13.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.00%+12.37%+11.75%+11.75%+11.32%+14.17%N/A+13.83%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFHEALTH-A)+12.99%+8.79%+12.76%+12.76%N/AN/AN/A+4.15%130
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+11.18%+9.10%+13.07%+13.07%N/AN/AN/A+6.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.77%+12.24%+13.38%+13.38%N/AN/AN/A+14.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.11%+10.48%+11.75%+11.75%N/AN/AN/A+12.63%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล (KFHEALTH-D)+12.99%+8.79%+12.76%+12.76%+5.36%+1.90%N/A+4.15%5,057
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+11.18%+9.10%+13.07%+13.07%+6.60%+4.80%N/A+6.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.77%+12.24%+13.38%+13.38%+13.31%+15.59%N/A+15.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.11%+10.48%+11.75%+11.75%+11.34%+12.68%N/A+12.70%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+9.16%+7.80%+17.54%+17.54%+1.72%+3.33%N/A+2.02%76
S&P Developed SmallCap TR(14)+7.60%+6.37%+17.34%+17.34%+3.72%+6.34%N/A+6.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.44%+12.87%+12.30%+12.30%+11.37%+12.30%N/A+12.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.20%+10.14%+10.83%+10.83%+10.58%+11.73%N/A+11.76%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+12.37%+12.66%+37.02%+37.02%+10.89%+9.52%N/A+9.83%1,525
S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return- Hedging FX(THB)+6.87%+11.39%+36.45%+36.45%+11.99%+10.52%N/A+10.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.01%+13.26%+12.44%+12.44%+12.06%+14.60%N/A+14.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.41%+9.35%+9.75%+9.75%+10.51%+11.73%N/A+11.66%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+10.34%+10.77%+15.44%+15.44%+2.62%N/AN/A+3.93%1,207
MSCI Japan Index (USD hedged) - Hedging FX+8.87%+13.17%+21.05%+21.05%+7.86%N/AN/A+6.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.71%+15.93%+15.29%+15.29%+15.02%N/AN/A+19.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.56%+13.46%+13.58%+13.58%+13.77%N/AN/A+15.35%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+12.76%+11.04%+25.40%+25.40%+15.52%N/AN/A+5.96%1,294
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+14.41%+8.53%+21.47%+21.47%+11.33%N/AN/A+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.67%+14.51%+15.44%+15.44%+16.42%N/AN/A+16.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.00%+16.77%+18.25%+18.25%+16.48%N/AN/A+16.58%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-0.08%-4.85%-4.43%-4.43%-1.49%N/AN/A-5.97%136
EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+0.56%-3.94%-10.22%-10.22%-4.12%N/AN/A-4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.55%+6.90%+7.22%+7.22%+8.14%N/AN/A+8.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.61%+4.92%+5.37%+5.37%+6.19%N/AN/A+6.28%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล (KFGBRAND-D)+6.38%+6.61%+25.91%+25.91%+9.78%N/AN/A+8.93%1,228
MSCI World Net Index NETR USD+6.41%+6.66%+18.53%+18.53%+6.08%N/AN/A+7.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.45%+10.57%+10.03%+10.03%+10.08%N/AN/A+10.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.66%+10.27%+10.44%+10.44%+10.10%N/AN/A+9.93%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+8.86%+5.06%+21.49%+21.49%N/AN/AN/A+6.58%840
MSCI AC World Information Technology Index+12.18%+14.78%+36.43%+36.43%N/AN/AN/A+16.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.48%+18.31%+18.93%+18.93%N/AN/AN/A+18.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.81%+14.70%+15.60%+15.60%N/AN/AN/A+15.73%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+8.51%+11.58%+19.21%+19.21%N/AN/AN/A+8.91%105
Nikkei 225 Index - Hedging FX (THB)+9.59%+12.80%+21.66%+21.66%N/AN/AN/A+10.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.33%+11.96%+12.77%+12.77%N/AN/AN/A+14.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.52%+13.42%+14.18%+14.18%N/AN/AN/A+15.31%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+7.83%+9.05%+27.17%+27.17%N/AN/AN/A+10.64%168
S&P 500 Index - Hedging FX (THB)+8.71%+10.56%+31.74%+31.74%N/AN/AN/A+13.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.21%+11.97%+12.06%+12.06%N/AN/AN/A+12.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.65%+10.34%+11.97%+11.97%N/AN/AN/A+11.50%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+11.01%+12.58%+20.56%+20.56%N/AN/AN/A+7.96%601
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+5.80%+9.83%+10.53%+10.53%N/AN/AN/A+2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.41%+13.25%+15.67%+15.67%N/AN/AN/A+17.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.31%+13.41%+14.59%+14.59%N/AN/AN/A+15.54%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+10.96%+12.55%+20.69%+20.69%N/AN/AN/A+7.82%714
ดัชนี MSCI Japan Small Cap Gross Return JPY+5.80%+9.83%+10.53%+10.53%N/AN/AN/A+2.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.38%+13.28%+15.65%+15.65%N/AN/AN/A+17.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.31%+13.41%+14.59%+14.59%N/AN/AN/A+15.55%
กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HSMUS)+7.76%+9.04%+26.03%+26.03%N/AN/AN/A+6.08%63
Russell 2500 TR Lagged - Hedging FX(THB)+6.29%+4.62%+18.83%+18.83%N/AN/AN/A+4.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.69%+12.56%+11.68%+11.68%N/AN/AN/A+11.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.34%+11.78%+14.64%+14.64%N/AN/AN/A+14.60%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้ (KF-INDIA)+1.48%-1.06%-3.66%-3.66%N/AN/AN/A-5.17%690
MSCI India Index+4.36%-1.31%+0.57%+0.57%N/AN/AN/A-1.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.18%+13.81%+12.71%+12.71%N/AN/AN/A+12.26%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.02%+16.46%+15.55%+15.55%N/AN/AN/A+15.39%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFACHINA-A)+10.03%+9.57%+51.32%+51.32%N/AN/AN/A+4.29%3,545
ดัชนี MSCI China A Onshore+7.66%+4.25%+26.15%+26.15%N/AN/AN/A-7.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.63%+15.87%+19.74%+19.74%N/AN/AN/A+22.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.79%+16.05%+21.39%+21.39%N/AN/AN/A+22.47%
กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHASIA-A)+11.27%+6.05%+15.87%+15.87%N/AN/AN/A-3.34%667
MSCI AC Asia (ex Japan) net TR - Hedging FX+12.09%+7.06%+18.71%+18.71%N/AN/AN/A-1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.14%+13.44%+13.61%+13.61%N/AN/AN/A+16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.42%+14.56%+23.78%+23.78%N/AN/AN/A+23.54%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFVIET-A)-4.27%+0.56%+4.97%+4.97%N/AN/AN/A-8.63%858
ดัชนี FTSE Vietnam Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน-6.28%-3.08%-0.66%-0.66%N/AN/AN/A-8.89%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.39%+9.61%+10.79%+10.79%N/AN/AN/A+15.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.73%+11.77%+13.67%+13.67%N/AN/AN/A+17.62%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHHCARE-A)+14.30%+10.42%N/AN/AN/AN/AN/A+11.90%34
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+13.10%+11.29%N/AN/AN/AN/AN/A+15.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+12.14%N/AN/AN/AN/AN/A+13.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.99%+10.82%N/AN/AN/AN/AN/A+11.28%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFHHCARE-D)+14.30%+10.41%N/AN/AN/AN/AN/A+11.90%31
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) - Hedging FX+13.10%+11.29%N/AN/AN/AN/AN/A+15.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+12.14%N/AN/AN/AN/AN/A+13.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.99%+10.82%N/AN/AN/AN/AN/A+11.28%
กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFHTECH-A)+12.41%+8.82%N/AN/AN/AN/AN/A+15.66%1,089
MSCI All Country World Information Technology- Net Return- Hedging FX (THB)+14.11%+17.11%N/AN/AN/AN/AN/A+26.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.54%+16.08%N/AN/AN/AN/AN/A+16.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.89%+12.79%N/AN/AN/AN/AN/A+12.86%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล (KFGPROP-D)+2.97%+7.12%+25.98%+25.98%+5.85%N/AN/A+2.81%147
FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD+1.00%+3.96%+13.06%+13.06%+0.74%N/AN/A+0.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.88%+8.80%+9.29%+9.29%+9.34%N/AN/A+9.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.81%+8.69%+8.44%+8.44%+9.48%N/AN/A+10.03%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)-2.52%-4.97%+0.14%+0.14%+2.17%+1.41%+8.41%+7.16%7,525
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.83%+7.15%+6.64%+6.64%+6.84%+7.85%+9.96%+10.55%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-3.04%-7.52%+4.29%+4.29%+3.99%+4.33%+11.81%+9.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.16%+10.44%+9.40%+9.40%+9.58%+11.55%+15.03%+18.87%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)-3.77%-9.07%-3.94%-3.94%-0.69%+0.87%+5.29%+5.40%654
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.81%+8.05%+7.82%+7.82%+8.24%+8.91%+11.67%+14.44%
เกณฑ์มาตรฐาน(15)-2.01%-5.00%+3.52%+3.52%+3.25%+3.50%+8.87%+7.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.14%+7.41%+6.67%+6.67%+6.79%+8.36%+11.17%+13.12%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)-3.86%-7.50%-0.30%-0.30%+2.54%+0.91%+11.01%+10.29%37,578
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.86%+10.36%+9.62%+9.62%+9.86%+11.07%+14.11%+14.61%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)-5.37%-12.76%-6.23%-6.23%-1.50%+0.89%+7.09%+7.42%2,946
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.07%+11.43%+11.02%+11.02%+11.76%+12.87%+16.75%+19.70%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)-4.18%-10.70%-6.66%-6.66%+0.22%+2.48%+7.80%+7.57%4,020
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.44%+13.30%+11.77%+11.77%+11.85%+13.32%+16.88%+19.40%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-3.04%-7.52%+4.29%+4.29%+3.99%+4.33%+11.81%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.16%+10.44%+9.40%+9.40%+9.58%+11.55%+15.03%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)-1.83%-6.49%+4.38%+4.38%+5.67%+3.80%+10.24%+8.96%5,272
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.29%+11.72%+10.45%+10.45%+10.72%+13.11%+16.50%+20.65%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-1.56%-6.07%+5.32%+5.32%+6.65%+4.55%+11.14%+9.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.43%+11.85%+10.56%+10.56%+10.83%+13.30%+16.67%+20.99%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.94%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.24%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)-1.62%-6.29%+1.04%+1.04%-0.78%N/AN/A+0.39%1,007
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.83%+8.94%+8.63%+8.63%+8.96%N/AN/A+8.88%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)-9.15%-15.78%-7.80%-7.80%-6.41%N/AN/A-5.22%770
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.78%+11.88%+11.69%+11.69%+12.39%N/AN/A+12.30%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)-4.96%-11.75%-6.23%-6.23%N/AN/AN/A-10.53%2,491
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.74%+11.03%+10.50%+10.50%N/AN/AN/A+11.77%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล (KFLTFDNM-D)-4.47%-10.74%-5.32%-5.32%N/AN/AN/A-8.23%183
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.69%+14.16%+12.76%+12.76%N/AN/AN/A+12.94%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-3.04%-7.52%+4.29%+4.29%+3.99%+4.33%+11.81%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.16%+10.44%+9.40%+9.40%+9.58%+11.55%+15.03%N/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.24%+0.56%+1.15%+1.15%+0.97%+1.04%+1.48%+1.84%5,548
เกณฑ์มาตรฐาน(16)+0.36%+0.76%+1.55%+1.55%+1.45%+1.46%+1.73%+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.03%+0.05%+0.05%+0.05%+0.04%+0.05%+0.08%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.13%+0.13%+0.09%+0.11%+0.22%+0.40%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.52%+1.38%+2.25%+2.25%+1.63%+1.64%+2.28%+2.29%6,434
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.48%+0.37%+0.37%+0.33%+0.50%+0.56%+2.23%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.71%+2.02%+3.63%+3.63%+2.33%+2.11%+2.19%+1.90%2,486
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.52%+0.70%+0.56%+0.56%+0.43%+0.49%+0.48%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(17)+0.45%+5.89%+9.02%+9.02%+4.57%+3.73%+3.77%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.55%+2.18%+1.75%+1.75%+1.20%+1.27%+1.22%N/A
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.39%+2.98%+5.16%+5.16%+3.05%+2.38%+2.45%+2.06%732
เกณฑ์มาตรฐาน(18)+0.55%+6.00%+9.13%+9.13%+4.60%+3.75%+3.78%+3.56%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.91%+1.31%+1.13%+1.13%+0.94%+1.07%+0.89%+0.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.65%+2.19%+1.75%+1.75%+1.20%+1.28%+1.22%+1.49%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)+0.89%+2.81%+5.14%+5.14%N/AN/AN/A+5.17%297
เกณฑ์มาตรฐาน(19)+0.65%+2.65%+4.62%+4.62%N/AN/AN/A+4.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.68%+1.14%+1.04%+1.04%N/AN/AN/A+1.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.56%+0.93%+0.78%+0.78%N/AN/AN/A+0.76%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-3.32%-10.01%-3.97%-3.97%+0.91%+1.26%+8.25%+11.63%3,072
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.36%+10.25%+9.49%+9.49%+9.98%+11.09%+15.42%+19.13%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-3.23%-9.90%-3.87%-3.87%+0.89%+1.20%+8.99%+10.29%1,167
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.28%+10.18%+9.40%+9.40%+9.85%+10.93%+15.21%+18.23%
เกณฑ์มาตรฐาน(20)-1.56%-1.10%+6.35%+6.35%+4.14%+3.93%+7.69%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.13%+4.29%+3.87%+3.87%+3.96%+4.78%+6.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)-1.00%-0.53%+3.41%+3.41%N/AN/AN/A+0.94%923
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%-0.20%-0.45%+2.59%+2.59%N/AN/AN/A+1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.00%+2.21%+1.95%+1.95%N/AN/AN/A+2.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.67%+1.69%+1.53%+1.53%N/AN/AN/A+1.72%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)-1.83%-3.71%+0.65%+0.65%N/AN/AN/A-0.58%218
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%-0.91%-2.22%+3.02%+3.02%N/AN/AN/A+2.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.21%+4.24%+3.78%+3.78%N/AN/AN/A+3.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.32%+3.39%+3.07%+3.07%N/AN/AN/A+3.19%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)-2.95%-7.31%N/AN/AN/AN/AN/A-5.08%58
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%-1.62%-3.98%N/AN/AN/AN/AN/A+0.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.69%+6.71%N/AN/AN/AN/AN/A+6.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.99%+5.15%N/AN/AN/AN/AN/A+4.78%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-3.75%-7.32%-0.30%-0.30%+2.53%+0.95%+11.20%+9.34%10,569
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.70%+10.19%+9.44%+9.44%+9.58%+10.93%+14.05%+14.84%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-5.35%-12.75%-6.24%-6.24%-1.57%+0.85%+7.04%+7.50%1,977
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.05%+11.41%+10.96%+10.96%+11.71%+12.84%+16.71%+19.66%
กรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)-4.94%-11.75%-6.23%-6.23%N/AN/AN/A-10.34%662
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.68%+10.98%+10.48%+10.48%N/AN/AN/A+11.67%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)-4.43%-10.78%-5.44%-5.44%N/AN/AN/A-8.40%81
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.65%+14.12%+12.73%+12.73%N/AN/AN/A+12.96%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-3.04%-7.52%+4.29%+4.29%+3.99%+4.33%+11.81%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.16%+10.44%+9.40%+9.40%+9.58%+11.55%+15.03%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-2.28%-7.30%+4.15%+4.15%+5.32%+4.03%+10.44%+9.02%3,075
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.40%+11.81%+10.59%+10.59%+10.75%+12.84%+16.34%+20.57%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-2.01%-6.90%+5.25%+5.25%+5.60%+4.35%+11.36%+10.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.49%+11.89%+10.67%+10.67%+10.80%+13.12%+16.52%+20.87%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.10%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.36%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-0.51%+4.04%+7.56%+7.56%-0.62%+0.16%-0.10%+1.15%977
LBMA Gold Price PM+0.19%+5.30%+9.42%+9.42%+3.50%+2.79%+2.29%+3.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.46%+14.76%+12.76%+12.76%+10.31%+11.39%+14.62%+14.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.17%+12.58%+11.06%+11.06%+9.92%+12.22%+14.95%+15.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+12.62%+7.87%+22.92%+22.92%+5.39%+5.54%N/A+5.54%138
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+6.85%+5.76%+19.73%+19.73%+5.53%+4.61%N/A+3.67%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.41%+13.40%+13.38%+13.38%+12.69%+14.23%N/A+14.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.00%+12.37%+11.75%+11.75%+11.32%+14.17%N/A+14.22%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+12.98%+8.76%+12.77%+12.77%+5.34%+2.46%N/A+2.72%1,135
MSCI World Healthcare Index (Total Return Net)+11.18%+9.10%+13.07%+13.07%+6.60%+4.80%N/A+4.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.74%+12.21%+13.35%+13.35%+13.26%+15.57%N/A+15.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.11%+10.48%+11.75%+11.75%+11.38%+12.70%N/A+12.74%
กรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+8.80%+9.30%+8.53%+8.53%-4.11%N/AN/A-2.19%91
MSCI Japan Index (USD hedged)+7.02%+10.91%+12.06%+12.06%+2.23%N/AN/A+0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.97%+16.81%+16.20%+16.20%+15.81%N/AN/A+19.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.60%+12.13%+13.55%+13.55%+14.69%N/AN/A+18.68%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+6.29%+6.47%+25.94%+25.94%+9.79%N/AN/A+10.74%667
MSCI World Net Index NETR USD+6.41%+6.66%+18.53%+18.53%+6.08%N/AN/A+7.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.52%+10.57%+10.06%+10.06%+10.05%N/AN/A+9.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.66%+10.27%+10.44%+10.44%+10.10%N/AN/A+10.03%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.86%+1.50%+6.71%+6.71%+3.29%N/AN/A+3.47%452
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.27%+2.52%+9.01%+9.01%+3.68%N/AN/A+3.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.35%+1.67%+1.59%+1.59%+1.60%N/AN/A+1.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.91%+3.39%+2.92%+2.92%+2.88%N/AN/A+3.17%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCHINARMF)+12.65%+10.79%+25.28%+25.28%N/AN/AN/A+5.29%207
MSCI Golden Dragon Index - Hedging FX+14.41%+8.53%+21.47%+21.47%N/AN/AN/A+0.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.55%+14.47%+15.38%+15.38%N/AN/AN/A+18.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.00%+16.77%+18.25%+18.25%N/AN/AN/A+18.14%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGTECHRMF)+8.79%+5.03%+21.37%+21.37%N/AN/AN/A+1.21%300
MSCI AC World Information Technology Index+12.18%+14.78%+36.43%+36.43%N/AN/AN/A+13.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.31%+18.13%+18.78%+18.78%N/AN/AN/A+19.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.81%+14.70%+15.60%+15.60%N/AN/AN/A+17.06%
กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINDIARMF)+1.31%-1.11%-3.26%-3.26%N/AN/AN/A-1.21%13
MSCI India Index+4.36%-1.31%+0.57%+0.57%N/AN/AN/A+3.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.09%+13.57%+12.48%+12.48%N/AN/AN/A+12.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.02%+16.46%+15.55%+15.55%N/AN/AN/A+15.93%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)-0.22%+0.44%+2.19%+2.19%+1.37%+1.27%N/A+1.35%196
เกณฑ์มาตรฐาน(21)-0.31%-0.15%+3.45%+3.45%+2.56%+2.67%N/A+2.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.49%+1.63%+1.51%+1.51%+1.36%+1.48%N/A+1.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.07%+2.18%+2.05%+2.05%+2.11%+2.43%N/A+2.90%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)-0.62%-0.39%+2.01%+2.01%+1.50%+1.28%N/A+1.57%1,470
เกณฑ์มาตรฐาน(22)-0.96%-1.88%+3.97%+3.97%+3.08%+3.26%N/A+3.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.37%+2.29%+2.17%+2.17%+2.12%+2.33%N/A+2.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.97%+4.06%+3.76%+3.76%+3.91%+4.58%N/A+5.40%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
(7)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%): 10.00
(8)
ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):100.00
(9)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 40.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 40.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00
(10)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00
(11)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน (%): 20.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 20.00 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 60.00
(12)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(13)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(14)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(15)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(16)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(17)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(18)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(19)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(20)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(21)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 20.00 2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 50.00 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี สัดส่วน (%):10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00 5. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน (%):10.00
(22)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%): 40.00 2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน (%): 30.00 3. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ BBB อายุ 1 ปี สัดส่วน (%):10.00 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):10.00 5. ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) สัดส่วน (%):10.00