๕ ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
border-king9
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และบริษัทในเครือ