ด้วยสำนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ณ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 และ ชั้น 12 ตั้งอยู่บนถนนถนนเพลินจิต ใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางของลูกค้าที่ประสงค์จะมาติดต่อธุรกรรมต่างๆ กับบริษัท รวมถึงการเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัทด้วย

บริษัทจึงได้ย้ายไปยังที่ทำการชั่วคราว ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธาราปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ โดยบริษัทสามารถให้บริการธุรกรรมต่างๆ กับท่านได้ตามปกติ

โทรศัพท์: 02 832 2020 - 28
โทรสาร: 0 2832 2027 และ 0 2832 2135
เวลาทำการ(จันทร์-ศุกร์): 8.30 - 17.30 น.

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบ @ccess online service และสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือตัวแทนสนับสนุนการขายที่ดูแลบัญชีของท่านได้ตามปกติ

Since the office of Krungsri Asset Management Co.,Ltd., located on the 1st-2nd Zone A, and 12th Floor of Ploenchit Tower, Ploenchit Road, is near to the rallies' point at Ratchaprasong Intersection and this incident might block an access of customers and our staff to the building.

We would like to inform our relocation to the new temporary office building at the Tara Park Training Center on Chaeng Watthana Road, where we are fully prepared to serve you with transactions as usual with the following contacts:

Telephone: 02 832 2020 - 28
Fax: 0 2832 2027 and 0 2832 2135
Office hours (Mon-Fri): 8.30 - 17.30 hrs.

Alternatively, customers can complete transactions via @ccess online service and branches of Bank of Ayudhaya, or agents being in charge of your accounts.

เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Site